Skip to Content
Lev Lyst Wellness

Helhetlig tilnærming

Lev Lyst Wellness

Lev Lyst Wellness er dedikert til å fremme en helhetlig tilnærming til helse og velvære. Med en tro på at det er hensiktsiktesmessig og mulig å styrke organismens naturlige helbredelgsesprosesser. Gi god støtte og informasjon om hvordan ivareta en balansert livsstil som omfavner både fysisk, mental, emosjonell og åndelig velvære. Vi ønsker å være anerkjent for vår dedikasjon til kvalitet, integritet og omsorg i alt vi gjør. Med hensikt å være en støttende partner i hver enkeltes helse- og velværereise, slik at vi kan inspirere til positiv endring og personlig vekst.

Lev Lyst Wellness er dedikert til å fremme en helhetlig tilnærming til helse og velvære. Med en tro på at det er hensiktsiktesmessig og mulig å styrke organismens naturlige helbredelgsesprosesser. Gi god støtte og informasjon om hvordan ivareta en balansert livsstil som omfavner både fysisk, mental og åndelig velvære. Vi ønsker å være anerkjent for vår dedikasjon til kvalitet, integritet og omsorg i alt vi gjør. Med hensikt å være en støttende partner i hver enkeltes helse- og velværereise, slik at vi kan inspirere til positiv endring og personlig vekst.

Vi forplikter oss og jobber etter prinsippet om 'DO NO HARM' - vi streber etter å tilby tjenester som respekterer individets unike behov. Alt ligger til rette for at vi sammen enklere kan finne frem til hva som kan være årsaker til ubalanser, forebygge for god helse, og styrke organismen på alle plan. Da er det enklere å opprettholde optimal helse, velvære og vitalitet nå og inn i fremtiden. 

Lev Lyst Wellness ønsker til enhver tid å tilby innovative tilnærminger til helse og velvære, samt å være en ledende aktør innenfor avanserte teknologier innen EnergiMedisin. 

Teknologien og verktøyene som benyttes er kraftfulle, samtidig er vi opptatt av det menneskelige og varme møte som er en naturlig del i alle tjenestene vi tilbyr. 

"Benjamin Franklin sa en gang: «Fortell meg, og jeg glemmer. Lær meg, og jeg husker. Involver meg, og jeg lærer.» 

Lev Lyst Wellness ønsker å understreke kraften i å lære gjennom erfaring. Ved å delta aktivt i læringsprosessen, fremfor å motta informasjon passivt, kan vi som mennesker forbedre vår forståelse og hukommelse betraktelig. Vi ønsker å engasjere deg å bidra inn med verktøy som både optimaliserer og bidrar til en mer praktisk og håndgripelig opplevelse din egen helse og ditt velvære. Det er en krevende prosess med endring, potensielt en kreativ prosess å øke din bevissthet og erkjenne at det er kun du som kan skape selve endringen! Vi ønsker å bidra slik at du enklere kan stå i endringer over tid. 

Bli med oss for å oppdage hvordan aktiv deltakelse kan transformere din helse og ditt velvære.