Skip to Content
Lev Lyst Wellness

Helse og velvære

Lev Lyst Wellness definisjon av helse og velvære

Optimal helse og velvære er en aktiv prosess hvor mennesket tar bevisste valg i sitt liv som fører til en opplevelse og tilstand av økt tilfredshet. Velvære og helse er tett vevet sammen gjennom flere aspekter: mental, emosjonell, fysisk helse og velvære!

Hos Lev Lyst Wellness mener vi at ekte helse og velvære innebærer å balansere og integrere disse nøkkelområdene for å oppnå et harmonisk og tilfredsstillende liv. Gjennom bevisste valg og handlinger kan vi alle strebe mot en tilstand av optimal helse og velvære.

Veien til endring og bevisstgjøring

I dagens samfunn er vi ennå ikke fullt ut bevisste på hva ekte helse og velvære innebærer. Vi er på god vei, men det er ofte de små og enkle tiltakene som er viktige å starte med. Gjennom aksept og bevissthet om hvor du er i din prosess, kan du begynne reisen mot bedre helse. Dette krever innsats og arbeid over tid – for resten av livet. Å strekke seg litt lengre hver dag og vokse som menneske er en essensiell del av denne prosessen. Hos Lev Lyst Wellness støtter vi deg i å bli en bedre utgave av deg selv hver dag.

Definisjon av helse

Hva sier WHO om god helse fra 1948? Verdens Helseorganisasjon (WHO) definerer helse som «En tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom».

Definisjon av velvære

Ikke bare et fravær av depresjon, men som en tilstand av velvære der et individ kan

  • realisere sitt eget potensial
  • takle de normale påkjenningene i livet
  • jobbe produktivt og fruktbart
  • bidra til sitt eget nærmiljø og samfunn»

(WHO,  2001)

For å forstå forskjellen mellom helse og velvære. 

Kort sagt, helse er en tilstand av å være frisk, mens velvære er tilstanden til å leve en sunn livsstil. Helse refererer til fysisk, mentalt og sosialt velvære; Velvære har som mål å øke trivsel.

-Kilde WHO

Helse og velvære i et helhetlig perspektiv

Helhetlig helse og velvære innebærer å ivareta alle aspekter av mennesket – mental, fysisk, emosjonell, sosial og åndelig helse. Dette perspektivet ser på mennesket som en integrert enhet, hvor alle deler påvirker og er avhengige av hverandre.

Hva er helhetlig helse og velvære?

I tråd med Verdens helseorganisasjon (WHO) sin definisjon, er helse ikke bare fravær av sykdom eller lidelse, men en tilstand av fullstendig fysisk, mentalt og sosialt velvære. Dette betyr at for å oppnå ekte helse, må vi se på hele personen og alle dimensjonene av deres velvære.

Mental helse:

   - Mental helse innebærer vår evne til å håndtere stress, ta beslutninger, og opprettholde en positiv selvfølelse. God mental helse er fundamentet for å leve et produktivt og meningsfylt liv.

Fysisk helse:

   - Fysisk helse handler om kroppens funksjon og velvære. Regelmessig fysisk aktivitet, balansert ernæring, og tilstrekkelig hvile er grunnleggende komponenter for å opprettholde optimal fysisk helse.

Emosjonell helse:

   - Emosjonell helse refererer til vår evne til å håndtere følelser og opprettholde et balansert emosjonelt liv. Dette inkluderer evnen til å uttrykke og håndtere følelser som glede, tristhet, sinne og kjærlighet.

Sosial helse:

   - Sosial helse innebærer evnen til å utvikle og opprettholde sunne, meningsfulle relasjoner med andre. Sosial støtte og interaksjon er avgjørende for vårt generelle velvære.

Åndelig helse:

   - Åndelig helse handler om å finne mening og formål i livet. Dette kan komme gjennom religion, filosofi, kunst eller natur, og bidrar til en følelse av indre fred og tilfredshet.

Integrert velvære:

Ved å fokusere på disse aspektene og forstå hvordan de henger sammen, kan vi jobbe mot en helhetlig tilnærming til helse og velvære. Lev Lyst Wellness støtter deg i denne prosessen ved å tilby ressurser, veiledning og et fellesskap som fremmer en sunn livsstil og et tilfredsstillende liv.

 

Hvorfor er helhetlig helse viktig?

Helhetlig helse og velvære anerkjenner at alle disse aspektene av helse er sammenvevd. En ubalanse i én dimensjon kan påvirke de andre. For eksempel kan emosjonelt stress føre til fysiske helseproblemer, mens dårlig fysisk helse kan påvirke mental helse. Ved å adressere hele spekteret av velvære, kan vi skape en mer robust og bærekraftig helse.

Vi inviterer deg til å utforske aspektene til helhetlig helse og velvære og hva det betyr for deg. Hvordan du kan ta bevisste valg for å forbedre ditt velvære og oppnå optimal helse. Når du er mer tilfreds i ditt liv og tar fullt ansvar for din helse og ditt velvære, da vil du bli sunnere, friskere og et bedre medmenneske. Din helse - ditt valg!

Helse og velvære produkter

Lev Lyst Wellness ønsker å gi alle muligheten til å ta i bruk gode vektøy for å skape og opprettholde en så optimal livsstil og helse som mulig. Gjennom faglig erfaring og samarbeid med gode aktører har vi valgt å ha fokus på noen grunnpillarer innenfor for helse- og velværeprodukter av høy kvalitet til bruk i hjemmet.

Helse & velvære Retreat

Velkommen til Lev Lyst Wellness helse & velvære retreat, hvor din helse og ditt velvære står i fokus. Våre retreat er designet for å gi deg en helhetlig opplevelse som fremmer bevisstgjøring, balanse og harmoni.

Vår tilnærming

Hos Lev Lyst Wellness tilbyr vi ressurser, veiledning og støtte for å hjelpe deg med å oppnå en balansert og helhetlig helse. Vi tror på å styrke individer til å ta ansvar for sin egen helse gjennom kunnskap og praktiske verktøy. Ved å fremme en helhetlig tilnærming, arbeider vi for å forbedre livskvaliteten og skape varig velvære.

Helse og velvære i et helhetlig perspektiv hvor alle deler i mennesket er ivaretatt.