Skip to Content
Lev Lyst Wellness

Ernæring og livsstil

Ernæring og livsstil

Ofte er det god veiledning, i kombinasjon med at valget om forandring er tatt, som skal til for å gjennomføre endringer i kosthold og livsstil over tid. Vi er hva vi spiser og absorberer. Derfor kan vi si at vi i mange tilfeller spiser oss ut av balanse.

Hvordan ivareta din egen helse?

Ofte er det god veiledning, i kombinasjon med at valget om forandring er tatt, som skal til for å gjennomføre endringer i kosthold og livsstil over tid. Vi er hva vi spiser og absorberer. Derfor kan vi si at vi i mange tilfeller spiser oss ut av balanse. Ernæringsterapi kan være et godt alternativ eller supplement til andre behandlingsformer for mange.
Kost og ernæringsveiledning benytter vi som et grunnprinsipp i all veiledning. Et kosthold og livsstil som ikke er tilpasset deg som individ er veldig ofte grunnlaget for ubalansene du kan oppleve. Vi bruker alltid Biostar NLS bioresonans systemet som et godt verktøy for å lettere komme til årsaken i ubalansene.

 
Hva er ernæringsterapi?

Ernæringsterapi søker å behandle og forebygge sykdom gjennom kostholdsråd, livsstilsråd og målrettede tilskudd av vitaminer, mineraler og fettsyrer (mikronæringsstoffer). Behandlingsmetoden bygger på kunnskap om at feilernæring, belastende miljø (luftforurensning, urent vann, radonforekomst, osv) og livsstil (stress, stillesitting, osv) over tid, sammen med genetiske disposisjoner, kan forårsake en rekke sykdommer. 

Ifølge norske helsemyndigheter: "Av de sju viktigste risikofaktorene for ikke-smittsomme sykdommer i Europa er fem relatert til kosthold" (Matportalen).

Hvordan fungerer kost og ernærings veiledning?

Det innebærer veiledning og hjelp til selv å gjøre endringer i kosthold og livsstil, samt anbefaling av tilskudd som vitaminer, mineraler og andre naturlige stoffer. Dette for å rette opp ubalanser som ellers kan hindre kroppens naturlige evne til å bekjempe sykdom. Basert på informasjon fra et spørreskjema og eventuelle tester, utarbeides forslag til justering av kosthold og livsstil som bedre er tilpasset hver enkelt person. I tillegg gis det anbefalinger om hvilke kosttilskudd som kan være nyttige i hvert enkelt tilfelle.

Hva kan jeg gjøre for deg?


Vår helse avhenger av tusenvis av kjemiske prosesser i kroppen, som påvirkes av hva vi spiser og hvordan vi lever. Ubalansert kosthold kan føre til mangel på næringsstoffer som disse prosessene er avhengig av, som en motor som trenger riktig drivstoff. Gjennom en individuell vurdering av kroppens forskjellige systemer ved hjelp av en symptom-, livsstil- og kostanalyse, kan vi rette opp ubalanser og hjelpe kroppen til å helbrede seg selv. Resultatene ved hjelp av denne metodikken er meget gode og varige. Et naturlig, næringsrikt og balansert kosthold er den beste medisin på jord.


Kosthold og sykdom


Matvareintoleranse/overfølsomhet kan være årsaken til mange ulike symptomer og plager. Jeg samarbeider med erfarne aktører, inkludert lege som kan konsulteres ved behov. Gjennom god kartlegging og veiledning kan vi få tilbake balansen i kroppen når mat som gir utslag elimineres, næringsrike erstatninger innføres, og fordøyelsessystemet bygges opp igjen.

Utviklingen innen kroniske lidelser knyttet til ernæring og kosthold gjør behovet for ernærings rådgivning stort. Det er gledelig å oppleve at flere og flere har flotte resultater ved å legge om kostholdet til mer naturlig og næringsrik mat. Dette skaper en dypere harmoni i kroppen, sinnet og følelsene, og gir regenereringsevnen vår en mulighet til å gjøre sin oppgave.