Lev Lyst Wellness bioresonans terapi

 

Hvis bioresonans er nytt for deg kan du lese svar på noen spørsmål her og gå videre til neste "fane" å lese videre for ytterligere informasjon. 

Hvordan virker Biostar NLS?  - se video her

 

Hva sier vår erfaring om de mulige fordelene ved å motta Biostar bioresonans biofeedback terapi?

  1. Redusert stress og belastning i nervesystemet 
  2. Forbedret søvnkvalitet  
  3. Forbedret mental klarhet, hukommelse og fokus
  4. Redusert depresjon og avhengighet
  5. Forbedret muskelmobilitet og koordinasjon
  6. Redusert aldringsprosess forårsaket av stress
  7. Reduksjon av EMF belastning (negativ stråling)
  8. Styrke fordøyelsessystemet 
  9. Generell bedret følelse av velvære 

Biostar biresonans biofeedback systemet jobber med Vagus nerve stimulering som gjør at det bistår i å styrke kroppen ved ulike stresspåkjenninger. 

 

Hva er Biostar NLS Pro biofeedback-enheten?

Biostar NLS PRo er en biofeedback-enhet som bruker biocybernetics-teknologi basert på patenter og teknologi i fra fysiker Nikola Tesla. Biostar enheten skanner raskt klientes energifelt ved bruk av øreklokker eller DNA-prøve av hår eller negler. Deretter gjenkjennes hvor stressbelastningene sitter i kroppen og behandling kan starte. Det handler om å opprette kommunikasjon og stimuli til selvbalanse av kroppens immunsystem.

 

Hva er Quantum Biofeedback?

Biofeedback er en sinn-kropp teknikk som bidrar til å lære mennesker hvordan å påvirke det autonome nervesystemet - den delen av kroppen som styrer ufrivillige fysiske funksjoner som blodtrykk, hjertefrekvens, muskelspenning og hjernebølgefrekvens. En person kan dermed overvåke hans eller hennes interne svar og utvikle en følelse av hvordan man beveger dem på positive måter. Biofeedback enheten kan oppdage interne kroppsfunksjoner med følsomhet og presisjon og tillate ufrivillige fysiske funksjoner som kan oversettes på måter som kan forstås.

 

Hvordan fungerer Biostar NLS Pro?

Biostar enheten fungerer og kommuniserer utelukkende med personens immunsystem. Vårt immunsystem eksisterer for å beskytte oss fra alle slags sykdommer og selv mot kroppsceller som har degenerert. Hvorfor er det slik at vi mennesker - til tross for stadige forbedringer i kosthold og medisinsk omsorg og en mer komfortabel livsstil - blir tvunget til å kjempe mot stadig flere sykdommer og degenerative forhold? Vi blir stadig fortalt at immunforsvaret vårt er "svakt", og at vi bør styrke det med kommersielt tilgjengelige produkter osv.

Vår erfaring er at immunforsvaret forstyrres når man for eksempel utsettes for negative elektromagnetiske felt, magnetfelt, kjemikalier, plantevernmidler/ugressmidler, hormoner, geopatisk stress, stråling eller andre negative miljøpåvirkninger.


Immunsystemet blir som en bokser med bind for øynene: sterk, men blind! Biostar systemet gjenoppretter og klarner synet.

 

Hvordan bistår Biostar systemet ved fysiske problemer og ubalanser?


Biostar NLS systemet adresserer dem fra en flerlags tilnærming: energetisk, mentalt, emosjonell og fysisk.
For å påvirke det fysiske aspektet av en celle, må du først adressere det morfogenetiske (energetisk elektrisk) feltet som omgir cellen. For å bryte gamle mønster og omprogrammere det morfogenetiske feltet som omgir en celle, organer, funksjonelt system eller kroppen, må de energetiske-mentale-emosjonelle-fysiske komponentene behandles samtidig.

 

Hvor mange økter trenger en person?

Hver økt tilsvarer å skrelle lagene av en løk til du når kjerneproblemet. Åpenbart er hver person forskjellig, men det har blitt oppdaget at det tar omtrent 6 økter med to ukers intervaller (3 måneder totalt) for kroppen å bevege seg inn i en større tilstand av balanse. Noen ganger kan det ta flere økter avhengig av nivået av ubalanse i kroppen. Normalt tar det immunsystemet to uker å assimilere og aktualisere den nye balanseringsinformasjonen. For personer med mer akutte og kroniske problemer foreslås ukentlige økter.

 

Priser Biostar bioresonans terapi: 

1.5 times behandling kr. 1875.- inkl mva (1. gangs konsultasjon varer minimum 1.5 time)

1 times behandling kr. 1250.- inkl mva

Les mer om øvrige priser her 

 

Biostar Technology International sin hjemmeside