Reading ~ bevisstgjørende veiledning

Bli veiledet inn i ditt energisystem som henger sammen med alt i deg! 

Opplev å bli lest ut ifra dine chakra/aura (ditt energifelt). Ved hjelp av veiledning gjennom klarsyn og intuisjon, får du hjelp til å komme til dypet i deg selv. Det hjelper deg å få en klarere oppfattelse av, og bli bevisst lagrede følelser, holdninger, antakelser, trossystem, sannheter, som oftest er ubevisst, og skaper ubalanser i kroppen, sinnet og følelsessystemet. Symptomer kan kjennes i form av mentale/emosjonelle ubalanser og-/fysiske «vondter». Ofte kan det kjennes som «kaos»/at man står fast og ikke kommer videre. Første steget er å bli bevisst hva som ligger lagret i kroppen (oftest i underbevisstheten) før en kan gjøre en forandring og utvikle seg i harmoni med sin egen innerste sannhet. 

Reading (lesing)/bevisstgjørende veiledning hjelper til å åpne opp energiflyten/livskraften i kroppen, følelsene, sinnet og sjelen ~ det blir lettere å gi slipp. Du blir klarere og tydeligere på hvem du er slik at du kan skape det livet du ønsker deg!  

Noen kommer for å bli lest på konkrete tema som er viktige i livet her og nå, noen for å få klarere frem hva deres potensiale og ressurser er, noen ønsker mer glede, inspirasjon og tilstedeværelse, og noen for at de er nysgjerrige og ønsker forandring. Ved sykdom kan det være fint å benytte Reading som et støtteverktøy, da det vil hjelpe energiflyten i kroppen og løse opp spenninger i form av energiblokkeringer i kroppen. 

Alle som ønsker endringer i livet på et eller annet plan vil ha glede av en Reading. Det hjelper deg til å gi slipp på gammelt, og å gi mer plass til å utvikle ditt potensial gjennom å åpne opp for LIVSKRAFTEN. Alt i kroppen vår er energi; tankene, cellene, emosjonene/følelsene.  

Reading 60 min første gang kr 800.-, deretter kr 750.-

Erfaringsmessig ser jeg at Reading og kost-/og ernæringsveiledning er veldig fint å benytte i kombinasjon - det har skapt veldig gode endringsprosesser hos mange. Nettopp fordi det å endre kosthold/livsstil også handler mye om bryting av gamle mønster, virkelig lære seg å kjenne etter og å lytte inn i kroppen.