Bevisstgjøring, veiledning og endringsprosess

 

Bevisstgjøring er starten i enhver endringsprosess !

 

Ønsker du å komme i dypere kontakt med å få klarere frem hva ditt potensiale og ressurser er? Da er veiledningen inn i ditt energisystem en fin måte å starte å løse opp stagnasjon. For å komme i berøring med mer glede, inspirasjon, krativitet, harmoni og kjærlighet i deg selv så er første steget å tillate å åpne opp. Endring, vekst og utvikling starter inne i deg selv ved å bli bevisst hva du bærer med deg som trenger forløsning, å få slippe taket. 

Opplev å bli veiledet og balansert ut ifra ditt energisystem; kroppen, ditt mentale sinn og følelser. Ved hjelp av kommunikasjon i samtale, øvelser, pust og intuisjon får du bistand til å komme dypere i deg selv. Åpne opp for og få en klarere oppfattelse av deg selv som helthet ~ skape mer balanse gjennom å komme mer i kontakt med kropp, sinn og følelser. Bli bevisst lagrede følelser, traumer, gamle sår, holdninger, antakelser, trossystem, sannheter, som oftest er ubevisst og undertrykt over lang tid. Det skaper ubalanser på ulike vis i oss mennesker. Hvordan gi tilgang til å slippe taket ~ i kroppen, sinnet og følelsessystemet. 

Dette vil i stor grad påvirke hele din helse, ditt daglige liv og din kapasitet til å leve ut ditt potensial ~ mer av den du er ment til å være. 


Symptomer kan kjennes i form av mentale/emosjonelle ubalanser og-/fysiske «vondter», som over tid kan skape sykdom og dyprere ubalanser. Ofte kan det kjennes/oppleves som «kaos»/at man står fast og ikke kommer videre. Første steget er å bli bevisst hva som ligger lagret i kroppen (oftest i underbevisstheten) før en kan gjøre en forandring og utvikle seg i harmoni med sin egen innerste sannhet. 

Erfaring viser at Livsstils undervisning og bevisstgjørende veiledning hjelper til å åpne opp energiflyten i kroppen, sinnet og sjelen. Du blir klarere og tydeligere på hvem du er og din kraft/ressurser. Dine sanser og intuisjon skjerpes og du kan skape det livet du er ment til! 

Alle som ønsker endringer i livet på et eller annet plan vil ha glede av denne type veiledning. Det hjelper deg til å gi slipp på gammelt, for så å gi mer plass til å utvikle ditt potensial gjennom å åpne opp for LIVSKRAFTEN. Alt i kroppen vår er energi; tankene, cellene, emosjonene/følelsene. Energi dør aldri ~ den endrer kun form!

Livsstil undervisning & veiledning i bevisstgjøring benytter jeg som en kjempefin og trygg tilnærming for å skape mer balanse og optimalisere energisystem. Nettopp fordi det å øke din bevissthet om hva som skaper stagnasjoner/ubalanser/sykdom i kroppen, sinnet og dine følelser vi gi deg selv mer tillitt og styrke til å stå støtt i ditt eget liv! 

Ved sykdom kan det være fint å benytte undervisning og veiledning som et støtteverktøy, da det vil hjelpe og åpne energiflyten i kroppen, sinnet og følelsene ~ det vil løses opp spenninger i form av energistagnasjon.

Varmt velkommen!