Bevisstgjørende veiledning

Bli veiledet inn i ditt energisystem som henger sammen med alt i deg! 

 

Ønsker du å komme i dypere kontakt med å få klarere frem hva ditt potensiale og ressurser er? Da er veiledningen inn i ditt energisystem en fin måte å starte å løse opp stagnasjon. For å komme i berøring med mer glede, inspirasjon, krativitet, harmoni og kjærlighet i deg selv så er første steget å tillate å åpne opp. Endring, vekst og utvikling starter inne i deg selv ved å bli bevisst hva du bærer med deg som trenger forløsning, å få slippe taket. Ved sykdom kan det være fint å benytte Bevisstgjørende veiledning som et støtteverktøy, da det vil hjelpe og åpne energiflyten i kroppen, sinnet og følelsene ~ det vil løses opp spenninger i form av energistagnasjon.

Opplev å bli veiledet ut ifra dine chakra/aura (ditt energifelt). Ved hjelp av kommunikasjon, klarsyn og intuisjon får du hjelp til å komme til dypet i deg selv. Det hjelper deg å få en klarere oppfattelse av, og bli bevisst lagrede følelser, holdninger, antakelser, trossystem, sannheter, som oftest er ubevisst, og skaper ubalanser i kroppen, sinnet og følelsessystemet. Det kan og være gamle sår og traumer som ligger undertrykt. Dette vil i stor grad påvirke din helse, ditt daglige liv og din kapasitet til å leve ut ditt potensial. 


Symptomer kan kjennes i form av mentale/emosjonelle ubalanser og-/fysiske «vondter», som over tid kan skape sykdom og dyprere ubalanser. Ofte kan det kjennes/oppleves som «kaos»/at man står fast og ikke kommer videre. Første steget er å bli bevisst hva som ligger lagret i kroppen (oftest i underbevisstheten) før en kan gjøre en forandring og utvikle seg i harmoni med sin egen innerste sannhet. 

Erfaring viser at Bevisstgjørende veiledning hjelper til å åpne opp energiflyten i kroppen, sinnet og sjelen ~ det blir lettere å gi slipp. Du blir klarere og tydeligere på hvem du er slik at du kan skape det livet du ønsker deg! 

Alle som ønsker endringer i livet på et eller annet plan vil ha glede av Bevisstgjørende veiledning. Det hjelper deg til å gi slipp på gammelt, for så å gi mer plass til å utvikle ditt potensial gjennom å åpne opp for LIVSKRAFTEN. Alt i kroppen vår er energi; tankene, cellene, emosjonene/følelsene. Energi dør aldri ~ den endrer kun form!

Bevisstgjørende veiledning benytter jeg gjerne i kombinasjon med Yoga som terapi og kostholdsveieldning en kjempefin og trygg tilnærming å benytte for og balansere ditt energisystem. Nettopp fordi det å øke din bevissthet om hva som skaper stagnasjoner/ubalanser/sykdom i kroppen, sinnet og dine følelser vi gi deg selv fantastiske verktøy i din hverdag.