PEMF terapi

 

Cellvital PEMF terapisystem

Trening på cellenivå

• PEMF kan ses som trening for sirkulasjonssystemet og cellene.
• Cellvital bruker elektromagnetisk induksjon for å regulere flyten av ioner i kroppen (blodkar, vev og celler).
• Systemet bidrar til å gjenopprette et normalt stoffskifte.

De elektromagnetiske impulsene fra Cellvital-Homecare PEMF er i stand til å produsere de helsefremmende effektene som er typiske for et aktivt liv og trening. Systemet har patenterte og beskyttede funksjoner som gjør det unikt i verdenssammenheng.

Med CV Homecare-settet får brukeren et moderne Cellvital-Homecare PEMF terapi system (forkortet; CV-HC PEMF). Systemet leveres standard med en stor hele kroppen matte og en «pute» til fokusert behandling av områder som korsrygg, mave, underliv, ledd mm. Hjemmeterapi systemet kan utvides av andre applikatorer for målrettet behandling (ører, øyne og en spesial «pen» til punkter). Settet er portabel kan lagres i en CV-HC medfølgende reiseveske/bag. Cellvital Homecare-systemet ble spesielt utviklet for daglig bruk av privatpersoner og klinikker uten behov for opplæring. 

Helsemessige effekter ved bruk av Cellvital-Homecare PEMF terapisystem. PEMF har vist seg å forbedre nevrokjemiske forhold inkludert avhengighet, AD/HD, angst, autismespekterforstyrrelser, depresjon, posttraumatisk stresslidelse (PTSD) og søvnproblemer. Forskning indikerer også positive effekter ved nevropatologier som hjernerystelse, hukommelsestap, mild kognitiv svikt, mild traumatisk hjerneskade, multippel sklerose, Parkinsons sykdom, hjerneslag og skjelving. Andre effekter av denne terapien:

 • Lindrer smerter (effektiv reduksjon av de fleste smertetilstander)
 • Reduserer betennelse og ødem
 • Øker energinivået (via økt ATP produksjon i cellekjernen)
 • Bidrar til en naturlig døgnrytme
 • Forbedrer blodsirkulasjonen (gjennom vasodilatasjon)
 • Bedrer oksygendistribusjonen i kroppen og på cellenivå
 • Regulerer nivåene av vekstfaktorer og nitrogenoksid
 • Forbedrer cellemetabolisme
 • Øker produksjonen av endogene antioksidanter (kroppens egne antioksidanter)
 • Bidrar til tilheling ved skader, operasjoner, sårheling og vevsregenerering
 • Forbedrer avgiftning
 • Stimulerer og balanserer immunforsvaret
 • Fremmer vekstgenfaktorer
 • Bidrar til stamcelleproduksjon
 • Forbedrer autofagi (cellerenovasjon)
 • Forbedrer nevrotransmitternivåer (bl.a. hormoner)
 • Lindrer betennelser
 • Bedrer toleransen for stress (aktiverer parasympatisk aktivitet)
 • Fremmer god søvn
 • Øker treningsytelsen
 • Har antimikrobielle effekter (motvirker bakterieinfeksjoner)
 • Motvirker leddgikt og osteoporose
 • Motvirker aldring på cellenivå (antialdring)

 

Forebyggende (profylaktisk)behandling kan gjøres hvor som helst på en enkel og brukervennlig måte. I applikatorene til systemet (matte, pute, briller, høreklokker og pen) er det magnetiske spoler eller koiler som de også kalles. Når koilene får pulsernede strøm (elektrisitet), dannes det ett magnetfelt, som beveger seg gjennom hele kroppen og vitaliserer dine 75 milliarder kroppsceller. PEMF terapien trenger dypt inn i alle deler av kroppen din. De pulserende magnetfeltet aktiverer bioelektrisiteten i kroppen din (ioner), som medfører at kroppens egne strømmer (frekvenser) og proteiner, hormoner, nevrotransmittere, nerver stimuleres. Disse effektene bidrar til bedere sirkulasjonen og oksygentilførselen på cellenivå, i blodbanene og lymfesystemet.

Alle nødvendige funksjoner finner du på et øyeblikk. Via panelet på kontrollenheten, kan du stille inn ønsket program med et enkelt trykk på en knapp. (mer detaljert informasjon om innstillingene finner du i hurtigveiledningen og brukerhåndboken). Med Cellvital Homecare-systemet får brukeren en moderne kontrollenhet, en hel kroppsapplikator samt en lokal puteapplikator.