Lev Lyst ~ du har kraften i deg!
Takknemlighet, tilstedeværelse og tillit
er 3 t-ord som jeg selv øver meg masse på i hverdagen. Det å bli bevisst og oppmerksom på hva det handler om og betyr for meg? I mine konsultasjoner, foredrag og kurs formidler jeg alltid viktigheten av ens egen bevissthet. Med vår rasende raske utvikling og alt som øker i hastighet ~ for det gjør det enten vi forstår det eller ikke ~ så er det lett å 'falle ut'. Hva er det å være virkelig takknemlig? Tilstedeværelse ~ hva er det? Å ha eller være i tillit ~ hvordan praktiseres det? 

Hver og en av de er store tema, allikevel henger de sammen ~ som med alt annet i oss. Hvis du starter med takknemlighet å virkelig ta inn å kjenne på hva det er og hva den skaper av følelser i deg så kommer veldig mye annet om ikke alt av seg selv. Jeg har stor tro på det du og jeg skaper inni oss, bevisst eller ubevisst, det får vi tilbake ~ det er det vi stråler ut. Å kjenne dyp takknemlighet handler vel så mye om å kjenne på det motsatte i deg selv ~ som du kanskje ikke tør å vise til deg selv eller andre. Dyp takknemlighet handler om ren kjærlighet! Hvor mange er takknemlige i dyp kjærlighet til seg selv, livet og alt som er i et samfunn hvor det er så mye fokus på de materielle gavene ~ karriere, tjene nok penger, få best mulige resultater, ha de fineste hjem, sørge for at barna 'oppfører seg' og klarer seg bra, hvordan vi skal se ut, hva andre vil si, misunnelse, hat, frykt osv. Kan kanskje høres voldsomt ut ~ allikevel ikke så langt fra sannheten. For å komme dyp inn så trenger vi å komme i kontakt med fordommene i oss selv ~ til oss selv og andre, alle andre nær og fjern. Det er så lett å mene noe ~ om andre.. eller? Hva som er rett og galt. Er vi takknemlige da ~ og virkelig verdsetter våre ulikheter, at vi alle er unike? 
Du har svaret inni deg selv ~ i tilstedeværelse og og tillit kan du velge å dykke dypt inn ~ komme i kontakt. Bakenfor fordommene åpner seg takknemligheten, bakenfor distraksjoner åpner seg tilstedeværelsen og bakenfor tvilen åpner seg tilliten.

Jeg er veldig veldig takknemlig for den jeg er dette livet ~ at jeg våger å leve ut mer av den jeg er! Det har tatt mye tid og innsats ~ er på ingen måte klar ~ en livsoppgave. Jo mer du våger å være deg selv ~ rydde bort dine lag av usikkerhet, tvil og frykt ~ jo mer kan du leve ut ditt potensial ~ ditt autentiske sanne jeg. Verden trenger deg nå ~ din kjærlighet ~ din vei trenger du å stake ut selv ~ husk at det er en styrke å vise sårbarhet. Vær takknemlig og tilstede i alt som finnes inni deg ~ ha tillit til din egen indre visdom! Jeg lover at livet blir mye rikere ~ det er rikdom!

Takk fra hjertet at du leser ~ ta inn det som klinger i deg. Nyt nå sommerdagene så godt du kan ~ alt behøver ikke være perfekt ~ slipp dine forventninger og la "humla suse" litt gjennom sommeren. Vær samtidig i bevissthet på hva du trenger av hvile og aktivitet ~ skap en god balanse!! Det er sommersolverv ~ solen snur og vi er halveis i året.. En tid for refleksjon over første delen av året ~ ta et innoverblikk, rens ut og gi slipp på gammelt som du ikke trenger lengre. Gi plass til nytt i takknemlighet, tilstedeværelse og tillit.
Lev Lyst ~ du har kraften i deg!