NyhetsbrevLev Lyst nyhetsbrev august 2018


Kjære Lev Lyst følger,

 

Sommerener på hell og høsten åpner seg gradvis opp. Naturen har startet å endre seg sakte for å forberede seg på mørkere tider, dvale, hvile, gi slipp på alt som har spiret og grodd gjennom våren og sommeren. Tiden vi går i møte har og viktige signaler til oss mennesker ~ om å ta det roligere, søke inn, hvile, sove mer, kontemplere og reflektere. Bevisst balanse mellom aktivitet og hvile. Vi mennesker er skapt til å følge naturens sykluser og rytme ~ dette har vi fjernet oss veldig i fra i langt tid. Det fører til mange av de ubalansene vi har i dag på alle plan.

 

Mange kan føle på å være «overstimulert» etter sommerferien med reiser, mye folk og opplevelser og-/ kjenne på at dyp hvile egentlig ikke fikk inntreffe... De fleste er vant til å tilfredsstille andres behov og sette seg selv til sist. Dette fenomenet dras ofte med inn i hverdagen og fører til at mange «brenner lystet i begge ender».. Følelsen og opplevelse av  mye tankestress, følelses kaos, uro, rastløshet, energiløs, høyt oppe eller lavt nede ~ svingninger i sinnstilstand og humør. Det fører igjen med seg fysiske symptomer som fordøyelsesplager, stivhet i muskulatur, hodepine, «søthunger», vektøkning, forkjøling eller andre ubalanser.

Fysiske, mentale og emosjonelle symptomer som ofte kommer og går ~ svinger fra dag til dag og uke til uke.

 

Det finnes mange måter å øke din bevissthet ~ hva finnes inni deg av potensial som vil opp ut og frem? Det kan være flere endringer som trengs og bevisst innsats over tid som skal til. Oftest er det denne siste delen som vi mennesker ikke er helt villige til å ta innover oss fordi det er forbundet med mye frykt ~ frykt for hva som finnes der inne i deg! Første steget er å kjenne godt etter å ta valget slik at andre ytre omstendigheter slipper «å ta valget» for deg. Det er nemlig ofte slik at vi mennesker har en tendens til å dra strikken litt langt og så får vi en «beskjed»  i fra kroppen, en ytre hendelse eller annet som trigger oss til å måtte velge annerledes.. Mange kan og kjenne på å ikke vite hvor en skal starte. Kartlegging ~ start selv eller få hjelp! Mest sannsynlig er det ikke så rart at situasjonen er som den er..

 

Mitt budskap ~ start å ta de små gode valgene for deg selv som gjør at du kan lede deg selv inn i kontakt med DIN egen indre sannhet og kraft. Still deg selv noen grunnleggende spørsmål ~ du kan endre å gjøre noe med ENHVER situasjon du er i uansett. Du har kraften i deg til å endre DEG selv og ingen andre!
Lev Lyst veileder mennesker daglig en til en eller i grupper.

 

Les mer om den spennende høsten og hva du har mulighet å delta på hjemmefra hos deg selv, på min klinikk på Geilo, hos Green Doctors i Oslo og på mine kurs og Retreats.

 

Mini Workshop i MediYoga på Geilo onsdag 22. august kl  1800 ~ introduksjon til høstens kurs. Arrangement på Facebook  

 

HøstYoga kurs for alle starter opp i september på Geilo ~ bli med på herlige gruppetimer hvor det er fokus på å lande i deg selv!

 

Les mer

 

«SommerYoga med Siri» direkte via Facebook ble en suksess! Bli med videre på «HøstYoga med Siri» direkte via Facebook ~ yoga når du vil hvor du vil!

Les mer 

 

Lev Lyst starter å jobbe hos Green Doctors i Oslo 1 uke per måned nå fra august.

Jeg skal bidra med min kunnskap innen ernæring, bevisstgjørende veiledning og Yoga/Medisinsk Yoga.

Green Doctors er en privat legepraksis med fokus på å avdekke og behandle de underliggende årsaker til sykdom.

Gjennom en grundig kartlegging av din sykehistorie, dine plager, ditt kosthold og dine blodprøver, kan vi hjelpe deg å optimalisere din helse og forebygge sykdom.

 

https://www.greendoctors.no/om-green-doctors