Lev Lyst direktesendinger på FacebookLev Lyst sender direkte på Facebook ca annenhver uke og stort sett søndager. Noen ganger vil dagene variere. Følg med på Facebook og trykk på knappen for å få varsel om sendingen. 

Tema jeg tar opp er alle som jeg brenner for innen et helthetlig syn på livet, mennesket og hvordan alt vi bidrar med eller ikke påvirker verden vi lever i. Jeg er opptatt av ren mat, meditasjon, yoga, natur, relasjoner oss mennesker i mellom, selvutvikling, bevisstgjøring og vår evne til å skape forandring på ulike områder i livet med vårt eget bidrag ~ i fellesskap.  

Vel møtt! 

Tidligere direktesendinger; 

Direktesending mandag 8. mai ~ inspirert av kurset jeg var med på i helgen 6 og 7 mai. "Getting what you truly want" "How to Master the Laws of Manifistations"